Schlagwort:Büro

BÜRO 18
mtl. Miete 260.00  / inkl. NK
Büro Frei:   Büro belegt:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   20 Quadratmeter
BÜRO 17
mtl. Miete 260.00  / inkl. NK
Büro Frei:   Büro belegt:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   20 Quadratmeter
BÜRO 16
mtl. Miete 260.00  / inkl. NK
Büro belegt:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   20 Quadratmeter
BÜRO 15
mtl. Miete 260.00  / inkl. NK
Büro belegt:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   20 Quadratmeter
BÜRO 14
mtl. Miete 260.00  / inkl. NK
Büro belegt:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   20 Quadratmeter
BÜRO 13
mtl. Miete 403.00  / inkl. NK
Büro belegt:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   31 Quadratmeter
BÜRO 12
mtl. Miete 247.00  / inkl. NK
Büro Frei:   Büro belegt:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   19 Quadratmeter
BÜRO 11
mtl. Miete 403.00  / inkl. NK
Büro Frei:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   31 Quadratmeter
BÜRO 10
mtl. Miete 312.00  / inkl. NK
Büro belegt:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   24 Quadratmeter
BÜRO 9
mtl. Miete 312.00 / inkl. NK
Büro belegt:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   24 Quadratmeter
BÜRO 8
mtl. Miete 312.00  / inkl. NK
Büro belegt:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   24 Quadratmeter
BÜRO 7
mtl. Miete 312.00  / inkl. NK
Büro Frei:   Stadt:   Augsburg Bürofläche:   24 Quadratmeter